УНХЦР предупредува дека лицата без државјанство се под ризик да бидат изоставени во мерките против коронавирусот

УНХЦР предупредува дека лицата без државјанство се под ризик да бидат изоставени во мерките против коронавирусот УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци, бара од владите низ светот итно да обрнат внимание на состојбата на милионите лица без државјанство и да ги следат препораките кои организацијата ги издаде денес, со цел…

Continue Reading