Креирање на Стратегија за застапување за Пристап на студенти Роми до студентски домови
Студентите Роми - Медицинари учат вештини за застапување за време на зимски камп за застапување.
Студентите Роми - Медицинари учат вештини за застапување
Студентите Роми - Медицинари работат на креирање на Прирачник за застапување.

Одржана работилница за креирање на стратегија за застапување

Во периодот од 15 до 17 март 2013 година, РРЦ ја имплементираше работилницата за креирање на стратегија во рамки на студентската иницијатива “Пристап на студенти Роми до студентски домови“. Целта на работилницата беше да се идентификува прашање за застапување за да се зголеми бројот на студенти Роми кои се сместуваат во студентски домови.

In the period between 15 and 17 March 2013 , RRC has implemented a workshop on Creating a strategy as part of the student initiative "Access of Roma students to dormitories". The purpose of the workshop was to identify an advocacy issue aiming at increasing the number of Roma students who are accommodating in dormitories.

 

Дводневна работилница “Креирање на прирачникот за застапување“ за медицинари Роми

Од 02.03.2012 до 04.03.2012 година во хотел „Алпина“ , Маврово се оддржа дводневна работилница за „ Креирање на прирачникот за застапување на Роми медицинари“.

Инфо средба за Kонкурсот за сместување во студентски домови

На ден 16.07.2012 (Понеделник ) во просториите на Ромскиот Ресурсен Центар во Скопје се одржа информативна средба со студенти и матуранти Роми за штотуку објавениот конкурс за сместување во студентски домови.

Обука за локални тимови

На ден 01.06.2012 во просториите на Ромски Ресурсен Центар - Скопје се одржа дводневна работилница на тема „Административни процедури при аплицирање во студентски дом и Стратегија за медиумска промоција“.

  Здружение на граѓани 
  за подршка на маргинализирани групи
  “Ромски Ресурсен Центар“ - Скопје
  «Локација»
  «Контакт»
Почетна           
За РРЦ            
Услуги            
Програми         
 Активност          
Соработка         
Мултимедија      

      Следете не на: