Креирање на Стратегија за застапување за Пристап на студенти Роми до студентски домови
Студентите Роми - Медицинари учат вештини за застапување за време на зимски камп за застапување.
Студентите Роми - Медицинари учат вештини за застапување
Студентите Роми - Медицинари работат на креирање на Прирачник за застапување.

Зимски Камп за застапување 2013

Од 10 до 15 јануари 2013 година, РРЦ го спроведе Зимскиот камп за студенти и дипломирани медицинари Роми, кои се стипендисти на РХСП програмата за стипендирање.

Медицинари Роми се спремаат за јавен настап

Од 15 до 17 јануари 2013 годин во Охрид, млади Роми кои учат/студираат медицина и се корисници на РХСП стипендија имаа можност да се стекнат со вештини за јавен настап пред медиуми.

Добредојдовте во РРЦ

Добредојдовте во РРЦ

РРЦ е невладина и непрофитна организација која е насочена кон поддршка за одржлив развој на младите, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата и локалната самоуправа како и поголема мобилизација на сите структури во локалната заедница кои можат да дадат придонес кон побрза интеграција на заедницата како и интеграција на Македонија во рамки на Европската Унија.

Организацијата преку своето делување дава придонес во локалниот развој, развој на млади лидери како и развој на граѓанското општество на национално ниво преку понуда на професионални обуки, консултации, едукација и имплементација на проекти.

Средношколци Роми учат право

На 02 март 2013 година, во просториите на РРЦ се одржа првата работилница на Клубот на средношколци Роми во Шуто Оризари на тема “Граѓански права“.

  Здружение на граѓани 
  за подршка на маргинализирани групи
  “Ромски Ресурсен Центар“ - Скопје
  «Локација»
  «Контакт»
Почетна           
За РРЦ            
Услуги            
Програми         
 Активност          
Соработка         
Мултимедија      

      Следете не на: