Researches

UNDP истражување

Програмата за развој при Обединетите нации (УНДП) и МОТ (Меѓународната организација на трудот) спроведоа Истражување за ставовите на вработените за вработување на Ромите, во кое што учествуваа двајца членови на тимот на РРЦ како локални консултанти.

  Здружение на граѓани 
  за подршка на маргинализирани групи
  “Ромски Ресурсен Центар“ - Скопје
  «Локација»
  «Контакт»
Почетна           
За РРЦ            
Услуги            
Програми         
 Активност          
Соработка         
Мултимедија      

      Следете не на: