Completed projects

Промоција на РХСП 2011 година

Во 2011 година во рамки на проектот “Медицински стипендии за Роми“ - Компонента Медиуми, подржан од Институт Отворено општество - Будимпешта и Фондацијата Институт отворено општество Македонија, имплементиран од Si Communication, Ромскиот Ресурсен Центар (РРЦ) беше ангажиран за имплементација на активности со цел подобра промоција на програмата помеѓу Ромската заедница.

Промоција на РХСП 2010 година

Во текот на месец Март 2010 година, РРЦ склучи партнерски договор со фирмата Si Communications за имплементација на дел од проектните активности во рамки на Медиумската компонента од програмата за стипендирање на Роми студенти на Медицина (РХСП), подржани од Институт Отворено општество - Будимпешта и Фондацијата Институт отворено општество Македонија. Вкупните трошоци за имплементација на активностите беа 30,000 МКД.

Финансиска писменост и институционална поддршка - 2010 година

Проектот е наменет за градење на капацитетите на членовите на РРЦ преку овозможување на институционална поддршка во вид на обезбедување финансии за канцелариски простории, финансиски надоместок за двајца вработени како и поддршка за канцелариски трошоци и материјали неопходни за функцнионирање на организацијата.

Обука за обучувачи за медицинари Роми

Како дел од Програмата за јавно здравство, имплементирана од Фондацијата Институт отворено општество - Македонија (ФИООМ), Ромскиот Ресурсен Центар го релаизираше проектот „Тренинг обука за Обучувачи“ . Проектот е дел од компонентата за застапување во рамките на програмата за јавно здравство. Проектот финансиски е поддржан од Институт Отворено Општество – Будимпешта.

  Здружение на граѓани 
  за подршка на маргинализирани групи
  “Ромски Ресурсен Центар“ - Скопје
  «Локација»
  «Контакт»
Почетна           
За РРЦ            
Услуги            
Програми         
 Активност          
Соработка         
Мултимедија      

      Следете не на: