Програми

  • Поттикнување на образование и личен развој
  • Институционален развој
  • Транспарентно и партиципативно одлучување
  • Мултикултурализан и меѓуетнички дијалог
  Здружение на граѓани 
  за подршка на маргинализирани групи
  “Ромски Ресурсен Центар“ - Скопје
  «Локација»
  «Контакт»
Почетна           
За РРЦ            
Услуги            
Програми         
 Активност          
Соработка         
Мултимедија      

      Следете не на: