Новости

Глобализација…како позитивно да се искористи!?
Сите зборуваат за некаква глобализација.  „Светот се глобализира…светот е едно глобално село…глобализацијата била ова, значела тоа…итн“, но воопшто не сме
Read more.
Дали и колку ризикувате?
Дали и колку ризикувате? Ризикот генерално се сфаќа во негативна смисла. Кога се мисли на ризик, се мисли на опасност,
Read more.
Купувајте знаење…
Да не звучи клише, но „Знаењето, стварно е моќ“. Денес, во време на целосна, глобална поврзаност и лесна достапност на
Read more.
Награда за најдобра бизнис идеја
Награда за најдобра бизнис идеја Тим на млади и амбициозни Роми од Шуто Оризари се првонаградените во натпреварот за најдобра
Read more.
Визија

Ромски Ресурсен Центар е самостојна стручна организација со цел да придонесе за развој на заедницата и за европската интеграција на Република Македонија.

Мисија

РРЦ е невладина и непрофитна организација со целосно развиени човечки ресурси која има постигнато самоодржливост која придонесува за мултиетничко и транспарентно општество, социјална вклученост на маргинализираните групи и родовата еднаквост, подобрување на личните капацитети на млади и промоција на РРЦ како фасцилитатор и испорачувач  на консултантски услуги на владини и невладини организации и бизнис секторот.

Едукација и личен развој

Глобализација…како позитивно да се искористи!?
Сите зборуваат за некаква глобализација.  „Светот се глобализира…светот е едно глобално село…глобализацијата била ова, значела тоа…итн“, но воопшто не сме
Read more.
Дали и колку ризикувате?
Дали и колку ризикувате? Ризикот генерално се сфаќа во негативна смисла. Кога се мисли на ризик, се мисли на опасност,
Read more.
Купувајте знаење…
Да не звучи клише, но „Знаењето, стварно е моќ“. Денес, во време на целосна, глобална поврзаност и лесна достапност на
Read more.
Награда за најдобра бизнис идеја
Награда за најдобра бизнис идеја Тим на млади и амбициозни Роми од Шуто Оризари се првонаградените во натпреварот за најдобра
Read more.