Новости

Тренинг за социјално претприемништво
Тренинг за социјално претприемништво На 18, 19 и 20 септември 2017 година РРЦ организираше тренинг со 30 тина млади невработени
Read more.
Средба со декани и професори од Педагошките факултети и Педагогија
Средба со декани и професори од Педагошките факултети и Педагогија На 10.07.2017 Ромскиот Ресурсен Центар и НВО СОНЦЕ од Тетово
Read more.
Успешен завршеток на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА“
Успешен завршеток на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА“ Успешно завршен проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА,, реализиран
Read more.
Социјални активности во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образоване на Р.Македонија”
Социјални активности во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образоване на Р.Македонија” Во рамки
Read more.
Визија

Ромски Ресурсен Центар е самостојна стручна организација со цел да придонесе за развој на заедницата и за европската интеграција на Република Македонија.

Мисија

РРЦ е невладина и непрофитна организација со целосно развиени човечки ресурси која има постигнато самоодржливост која придонесува за мултиетничко и транспарентно општество, социјална вклученост на маргинализираните групи и родовата еднаквост, подобрување на личните капацитети на млади и промоција на РРЦ како фасцилитатор и испорачувач  на консултантски услуги на владини и невладини организации и бизнис секторот.

Едукација и личен развој

Тренинг за социјално претприемништво
Тренинг за социјално претприемништво На 18, 19 и 20 септември 2017 година РРЦ организираше тренинг со 30 тина млади невработени
Read more.
Средба со декани и професори од Педагошките факултети и Педагогија
Средба со декани и професори од Педагошките факултети и Педагогија На 10.07.2017 Ромскиот Ресурсен Центар и НВО СОНЦЕ од Тетово
Read more.
Успешен завршеток на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА“
Успешен завршеток на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА“ Успешно завршен проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА,, реализиран
Read more.
Социјални активности во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образоване на Р.Македонија”
Социјални активности во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образоване на Р.Македонија” Во рамки
Read more.