Тренинг за јакнење на капацитетите на Ромските Граѓански Организации во Кочани и Виница

Во рамки на проектот “Можност за градење на посилно граѓанско општество на локално ниво” се одржа три дневен тренинг со претставници од невладините организации и локалнaта самоуправа од општините Koчани и Виница во насока на јакнење на локалните структури за спроведување на локални акциони планови од Стратегијата за Роми во насока ИПА2 механизмот. Благодарност до сите учесници кои придонесоа за успешна реализација на тренингот.Проектот е Финансиран од Евроспката Унија во соработка со ЕВРОТИНК,Еко-свест,Ректорат и Зенит,а имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен Центар.