Библиотеката со играчки во општина Шуто Оризари функционира online со редовни активности за децата од предучилишна возраст и нивните родителите

Библиотеката со играчки

Библиотеката со играчки во рамки на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование" продолжува со online активности во домовите на децата од предучилишната компонента и во текот вондредната состојба.Во рамки на предучилишната компонента се спроведуваат редовни online активности со децата. Во ова видео ќе видите како децата си ги мијат рацете и ја оддржуват хигиената на високо ниво за заштита од Covid-19 согласно препораките од Министерството за здравство и Светската здравствена организацијаВо овој период Библиотеката со играчки во општина Шуто Оризари функционира online со редовни активности со децата и родителите вклучени во проектот со цел да се подигне нивната свест за важноста на образованието.Голема благодарност до родителите на вклучените деца и до градинката ,, 8ми Април,, кои помагаат во образовниот процес на своите деца и помагаат успешно да се реализира ваква активност.Проектот имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, финансиран од Европската Унија , а е менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта.

Posted by Зголемување на пристапот и учеството на ромските деца во квалитетен ран дет on Wednesday, May 6, 2020

 

Библиотеката со играчки во рамки на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” продолжува со online активности во домовите на децата од предучилишната компонента и во текот вондредната состојба.
Во рамки на предучилишната компонента се спроведуваат редовни online активности со децата. Во ова видео ќе видите како децата си ги мијат рацете и ја оддржуват хигиената на високо ниво за заштита од Covid-19 согласно препораките од Министерството за здравство и Светската здравствена организација
Во овој период Библиотеката со играчки во општина Шуто Оризари функционира online со редовни активности со децата и родителите вклучени во проектот со цел да се подигне нивната свест за важноста на образованието.
Голема благодарност до родителите на вклучените деца и до градинката ,, 8ми Април,, кои помагаат во образовниот процес на своите деца и помагаат успешно да се реализира ваква активност.
Проектот имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, финансиран од Европската Унија , а е менаџиран од страна на Ромскиот Образовeн Фонд од Будимпешта.