Делење на училишен прибор за учебната 2014/2015 година

Делење на училишен прибор за учебната 2014/2015 година

Ромскиот Ресурсен Центар во рамки на проектот Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Шуто Оризари им подели ранци со училишен прибор на туторираните учениците од “ОУ Браќа Рамиз и Хамид” вклучени во проектот.