Денеска се подели помош за децата Роми вклучени во градинката „8ми Април“ во Шуто Оризари како одговор на пандемијата со COVID 19 (Видео)

 

 

 

Во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и партиципацијата на учениците Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“ денеска се подели помош за 136 деца Роми вклучени во предучилишно образование и ран детски развој во општина Шуто Оризари. Обезбедени се 136 прехрамбени и 136 хигиенски пакети и школски прибор за 136 децата кои се таргетирани со проектот.

Во рамките на проектот пакети со храна, хигиена и школски прибор ќе добијат вкупно 210 деца Роми кои спаѓаат во најранливите категории на семејства а се вклучени во предучилишно образование во Шуто Оризари, Тетово и Гостивар

Покрај пакетите со храна, хигиена и школски прибор, во текот на наредната недела ќе се доделат и 170 таблети и интернет пакети за два месеца со 10 GB интернет за најзагрозените ученици Роми вклучени во прво, второ и трето одделение а се дел од програмата за туторска поддршка во рамките на проектот во општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар, кои немаат можност да ја следат онлине наставата.

Целата помош се дели во координација и со поддршка од општините, основните училишта и градинките во таргетираните општини.

Целта на оваа помош е да се помогне на најранливите категории на деца и ученици Роми да можат успешно да продолжат со образовниот процес како и да се намалат последиците врз нивното образование поради ситуацијата со COVID 19.

Оваа помош е обезбедена со проектот „Зголемување на пристапот и партиципацијата на учениците Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“ кој е финансиран од Европската Унија и Ромскиот Едукативен Фонд од Будимпешта. Проектот го имлементираат Ромски Ресурсен Центар од Скопје во партнерство  со Сонце од Тетово, а е менаџиран од Ромскиот Едукативен Фонд.

Овој проект е дел од програмата „Зголемени образовни можности за ученици Роми и млади Роми во земјите од Западен Балкан и Турција (RARE) кој е имплементиран од Ромскиот Едукативен Фонд од Будимпешта.