Доделување на сертификати на тутори за учебната 2014/2015 година

Доделување на сертификати на тутори за учебната 2014/2015 година

Ромскиот Ресурсен Центар (РРЦ) во рамки на проектот Туторство, организираше завршен настан со цел доделување сертификати на туторите кои беа ангажирани.
Настанот се одржа на 07.07.2015 (вторник) во просториите на Педагошки Факултет „Св.Климет Охридски“ Скопје а присуствуваа: партнерите на проектот, проектниот тим, туторите и локалните асистенти.

Голема благодарности до сите партнери кои максимално се вложија за успешна