Доделување на школски прибори за ученици вклучени во туторската настава за учебната 2015/2016

Доделување на школски прибори за ученици вклучени во туторската настава за учебната 2015/2016

Донирани школски прибори на ученици кои посетуваат туторска настава во рамки проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија”во општина Шуто Оризари во “ОУ 26 Јули” и “ОУ Браќа Рамиз и Хамид”.