Едукативна работилница – Закон за здравствено осигурување

Едукативна работилница – Закон за здравствено осигурување

На ден 05.06.2015 година (петок) во просториите на РРЦ  се одржа 3-та едукативна работилница ,дел од проектот Право на здравје-нудење на Параправна помош на населението на општина Ш.Оризари на
Тема : ” Закон за здравствено осигурување-измени и дополнувања”.
На Едукативната работилница беа поканети правници од Македонско здружение на млади правници (Гоце Коцевски и Александра Цветановска ),кои на присутните им ги објаснија новите законски измени од законот за здравствено осигурување.