Новогодишната треска и празничната атмосфера се чувствува. Секој празник иста песна, а посебно овој период, предновогодишниот. Во Македонија за жал
Сите зборуваат за некаква глобализација.  „Светот се глобализира...светот е едно глобално село...глобализацијата била ова, значела тоа...итн“, но воопшто не сме
Дали и колку ризикувате? Ризикот генерално се сфаќа во негативна смисла. Кога се мисли на ризик, се мисли на опасност,
Да не звучи клише, но „Знаењето, стварно е моќ“. Денес, во време на целосна, глобална поврзаност и лесна достапност на