Завршна конференција на проектот “Образование за сите“

На 18.12.2018 година, Ромскиот Ресурсен Центар организираше завршна конференција на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите“.

Целта на конференцијата е да се промовираат постигнатите резултати во рамките на проектот, да се промовираат најуспешните под – грантови кои беа доделени на локални организации за поддршка на инклузивно образование за Роми, како и дискусија за системски решенија на проблемите во образованието со кои се соочува ромската заедница во Македонија.

Гости говорници на конференцијата беа:

  • Ипек Усаинова – Претседател на Ромскиот Ресурсен Центар;
  • Давид Рама – Програмски менаџер од партнерската организација КМОП од Атина, Грција;
  • Самка Ибраимовски – Пратеник во собранието на Република Македонија;
  • Петар Атанасов – Заменик министер во Министерство за образование и наука;
  • Милутин Станчиќ – Директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.

Дополнително на конференцијатаа присуствуваа и претставници на Делегацијата на Европската Унија во Скопје, претставници на локалните самоуправи, претставници на невладините организации, претставници од високо образовните институции, и др.

На конференцијата беа донесени конкретни препораки и заклучоци за поддршка и унапредување на инклузивното образование за Ромите во Република Македонија, како што се:

  • Воведување на Ромските Образовни Медијатори и проширување на програмата во повеќе општини;
  • Продолжување со системската поддршка на стипендии за срендошколци Роми и за студенти Роми;
  • Законски измени во законот за основно образование и воведување на мерка за обезбедување на туторска поддршка за слабите ученици;
  • Олеснување на процесот на нострификација за повратниците Роми и нивно вклучување во редовното образование;
  • Законски измени во законот за основно образование за креирање на посебни програми за ученици Роми кои се на одмината возраст и не можат да се вклучат во образовниот систем.

Проектот го имплементира Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје во партнерство со Центарот за детско и семејно згрижување КМОП од Атина, Грција.

Конференцијата целосно можете да ја проследите на следниот линк: