Завршна конференција “Образование за сите”

Образованието е столб за иднината на Ромите во Република Македонија, беше кажано на денешната конференција за затворање на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“. Овој проект е реализиран од Здружението за поддршка на маргинализирани групи Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) и Центарот за грижи за семејства и деца (КМОП) од Атина, Грција.

 

Education is a pillar for the future of the Roma people in the Republic of Macedonia, was said today at a closing conference of the project “Building a stronger civil society to boost efforts on the educational inclusion of Roma”, organized by the Association for Support of Marginalized Roma Resource Center (RRC) and the Center for the Care of Families and Children (CMOS) from Athens, Greece.