Координативен Состанок со локалните партнери во рамки на проектот„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“

Координативен Состанок со локалните партнери во рамки на проектот„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“

На 3ти Декември 2016 година (Сабота) Ромскиот Ресурсен Центар (РРЦ) во своите простории реализираше координаривен состанок со локалните партнери во рамките на проектот: „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ кој е финансиран од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) – Будимпешта и поддржан од Министерството за Образование и Наука (МОН) од Р.Македонија. Целта на состанокот беше да се направи преглед на досегашната имплементација, да се дискутираат проблемите и предизвиците со кои се соочува проектот, како и изнаоѓање на решенија за истите проблеми.