Координативен состанок со Министерство за Образование и Наука

Координативен состанок со Министерство за Образование и Наука и локалните партнери во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во оснвното образование во Р.Македонија”

Управата за развој и унапредување на образованието на заедниците при МОН во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Р.Македонија” финансиски поддржан од Ромскиот Едукативен Фонд од Будимпешта, ја оддржа четвртата координативна средба со партнерските НВОи.
Средбата беше оддржана на 16,03,2016год (Среда). во просториите на Министерството за образование и наука на Р,М.

На средбата се дискутираше за досегашните реализирани активности како и за активностите кои следат.