Координативен состанок со туторите

Координативен состанок со туторите

На 06.03.2016 година (Понеделник), Bo Ромскиот Ресурсен Центар се реализираше четврт координативен состанок со туторите во рамките на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ кој е финансиран од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) – Будимпешта и поддржан од Министерството за Образование и Наука (МОН) од Р.Македонија.