Координативен состанок со туторите за учебната 2016/2017 година

 Координативен состанок со туторите за учебната 2016/2017 година

На 29ти Ноември 2016 година (Вторник), Ромскиот Ресурсен Центар се реализираше трет координативен состанок со туторите во рамките на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ кој е финансиран од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) – Будимпешта и поддржан од Министерството за Образование и Наука (МОН) од Р.Македонија.