Координативна средба со тутори за учебната 2015/2016

Координативна средба со тутори за учебната 2015/2016

Прва координативна средба со селектираните тутори во рамки на проектот Туторство.
Средбата се оддржа во просториите на Ромскиот Ресурсен Центар. Целта на состанокот беше организирањето на туторската настава, доделување на групи и договарање термини и денови за реализација на туторските часови.