Мултиетнички зимски камп за средношколци од различни етнички заедници.

Мултиетнички зимски камп за средношколци од различни етнички заедници.

Мултиетнички зимски камп за средношколци од различни етнички заедници. Кампот се организира во рамките на проектот ,,Ние градиме мост за нашата иднина,, имплементиран од РРЦ – Скопје. Проектот е финансиран од Европската Унија а, е под-грант на проектот „Подобрување на учеството на (по) малите заедници на локално ниво ” Програма на ИПА за поддршка на граѓанскиот сектор и медиуми 2014 / EuropeAid /136-992/DD/ACT/MK имплементиран од страна на Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово и Авена од Кочани