Отворена библиотеката со играчки за деца Роми во просториите на РРЦ во Шуто Оризари

Во прилог линк од интервјуто со проектниот менаџер на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” Себихан Демировски каде може да слушнете повеќе за активностите за Библиотеката со играчки.