Поддршка за децата Роми од предшколска возраст и основно образование

Училишен пробор,таблети,храна и хигиенски средсвта за децата Роми од предшколска возраст и основно образование.Невладината ,,Сонце” во соработка со своите стратешки партнери Ромски ресурсен центар -РРЦ и Ромски образовен фонд,ја обезбедува оваа подршка за дечињата на кои помошта им е најпотребна во овој период.

Проектот се имплементира веќе две години во општините Тетово,Гостивар и Шуто Оризари и има за цел вклучување на децата Роми во образовниот процес.

Градинката ,,Младост” започнала со имплементирање на овој проект уште на самиот негов почеток.

1 Јуни се одбележува како Меѓународен ден на детето прогласен од страна на УНИЦЕФ.Заради состојбата од коронавирусот не се одржуваат активности во кои се вклучени учениците.

Овој проект е дел од поголем проект кој го имплементира Ромскиот образовен фонд,а е финансиран од Европската Унија и се применува во земјите од Западн Балкан и Турција.