Посета на две основни училишта во Куманово

 Посета на две основни училишта во Куманово  вклучени во проектот  „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“

На ден 23ти Декември РРЦ ги посети училиштата О.У. „Крсте П. Мисирков“, „Браќа Миладиновци“ и „Кристијан Тодоровски – Карпош“ во општина Куманово. Училиштата се вклучени во имплементацијата на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“. РРЦ се сретна и со родителите чии деца се вклучени во туторската настава.