Посета на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта на туторски час во О.У. „Браќа Рамиз и Хамид“

Посета на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта на туторски час во О.У. „Браќа Рамиз и Хамид“

На 4ти Октомври 2016 година, претставници од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) беа на посета на туторски час во О.У. „Браќа Рамиз и Хамид“. Инаку проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија“ е финансиран од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) – Будимпешта и поддржан од Министерството за образование и наука (МОН)