Прва средба со советодавен одбор рамки на проектот

Прва средба со советодавен одбор рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основото образование во Р.Македонија” за учебната 2016/2017 година

Ромскиот Ресурсен Центар во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основото образование во Р.Македонија” на 21.09.2016г.во просториите на РРЦ ја оддржа првата средба со членовите на советодавната комисија во рамки на проектот.
Главна цел на средбата беше селекцијата на туторите.
Се разговараше и за резултатите од минатогодишната имплементација на проектот како и активностите на проектот кои следат оваа година.