Работилница на тема ,, Бактерии инфекции кај децата, причини на појава и процеси на лекување”

На ден 24.02.2020 година тимот ангажиран за Општините Тетово и Гостивар одржаа трета мотивациона работилница со родителите од Гостивар на тема: ,, Бактерии инфекции кај децата, причини на појава и процеси на лекување”.

Проектот е финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта. Проектот е менаџиран од Ромскиот образовен Фонд а го имплементираат Ромскиот Ресурсен Центар Скопје (РРЦ) и АДРР – Сонце Тетово. Проектот ги опфаќа општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар.