Работилница со учесниците на Зимскиот камп во рамки на проектот НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА

Работилница со учесниците на Зимскиот камп во рамки на проектот НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА

Моментално во РРЦ еднодневна работилница со учесниците на Зимскиот камп во рамки на проектот НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА.

Ги планираме тековните активности