Редовен координативен состанок со главните партнери на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија

 Редовен координативен состанок со главните партнери на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија

На 18.01.2017 во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија” се одржа редовен координативен состанок со главните партнери на проектот односно со претставници од Министерство за Образование и Наука и партнерската организација Сонце од Тетово.

Проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија“ е финансиран од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) – Будимпешта и поддржан од Министерството за Образование и Наука (МОН).