Родителски Средби

Родителски Средби

25.03.2015-Среда) Ромскиот Ресурсен Центар во рамки на проектот за ,Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основно образование воШуто Оризари” организираше родителска средба со родителите на туторираните ученици од второ, трето и четвртоодделение. Освен родителите, на средбата присуствуваа и тутори и наставници.
Целта на средбата беше да се споделат искуства, да се слушнат ставовите на родителите и задоволството од постигнатите резултати на туторираните ученици.