Со европски пари ќе се решаваат клучните проблеми во ромското маало во Виница

Ромскиот Ресурсен Центар заедно со меѓународната организација CELIM од Италија во соработка со општина Виница обезбедија грант од Европската Комисија за подобрување на состојбата со домувањето на Ромите во општина Виница. Проектот почна со имплементација од 01 Ноември 2019 и ќе трае до 31 Декември 2021.

Голема благодарност до општина Виница за поддршката за еден ваков важен проект преку кој директно се инвестира за подобрување на квалитетот на живеење во домувањето и инфраструктурата на Ромите во општина Виница.
Проектот е финансиран од Европската Комисија во рамките на ИПА 2 програма.