Старт на туторска настава за учебната 2015/2016 година

Старт на туторска настава за учебната 2015/2016 година

Почна туторската настава во во рамки на проектот “Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија”.