Тренинг за тутори 2 за учебната 2015/2016

Тренинг за тутори 2 за учебната 2015/2016

На 06.11.2015 (Петок)  Ромскиот Ресурсен Центар во рамки на проектот “Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија” со партнерските невладини организацииоддржа тридневна  обука во Штип и Тетово.