Изготвен е и третиот билтен во рамките на нашиот Еразмус проект „Рома плус“

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ е изготвен и третиот билтен.

Третиот билтен содржи информации за реализацијата на заедничкиот 5 дневен тренинг на партнерите кој се организираше во Скопје во периодот од од 11 до 15 јули 2022 година во просториите на Ромскиот Ресурсен Центар.

За време на овие пет дена се спроведе сесијата „Обучи ги обучувачите“ за Отворени Образовни Резултати за писменост на возрасни Роми како и презентирање на активностите за врсничко учење кои се развиени во рамките на ИО1 и ИО2.

Во рамките на проектот се предвидени вкупно четири билтени.

Следете не со новите изданија на билтени во текот на имплементацијата на проектот.

Билтен број 3 можете да го превземете на следниот линк:ROMA_PLUS_NEWSLETTER_3_МК