Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Р. Македонија

Прва координативна средба со локални партнери во рамки на проектот” Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Р. Македонија

Ромскиот Ресурсен Центар во рамки на проектот ” Туторска подршка на ученици Роми кои учат во основно образование во Р. Македонија” на 26.10.2015 (Понеделник) во просториите на РРЦ се одржа првата координативна средба со партнерските невладини организации. Се потпишаа договори за понатамошна соработка и се договорија обврски за текот на имплементацијата на проектот.