Успешен завршеток на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА“

Успешен завршеток на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА“

Успешно завршен проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА,, реализиран од страна на РРЦ – Скопје. Благодарност до сите вклучени страни и учесници кои несебично се вклучија во текот на овие шест месеци. Постигнати се сите цели предвидени, а денес за тоа говори изградениот модел на соработка и меѓуетничка толеранција со промоција на човековите и малцинските права помеѓу младите од различни етнички заедници од населбата Шуто Оризари.