ЈАВЕН ПОВИК БР.11/2019

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово за потребите на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование “, објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК БР.11/2019

Здружението за поддршка на маргинализирани групи Ромски Ресурсен Центар – Скопје и Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово како партнерски организации на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта го објавуваат Јавниот повик за ангажирање на тутори за реализација на туторска поддршка за ученици Роми кои учат во прво одделение во основно образование во општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар за учебната 2019/20 учебна година.

Јавен Оглас за Тутори 2019

Пријава за Тутори