Програмскиот Директор на Ромскиот Ресурсен Центар имаше свое излагање во Собранието на Северна Македонија

На 06.02.2023 година, по покана од страна Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, програмскиот директор на Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје Себихан Демировски, имаше излагање за  примената и спроведувањето на Законот за неевидентираните лица во матичната книга на родени. Како став на Ромскиот Ресурсен Центар во однос на…

Continue Reading