Локалното Акциско Јадро за општина Шуто Оризари предводено од Ромскиот Ресурсен Центар ја организираше првата средба на лидерската група од општина Шуто Оризари

Локалното Акциско Јадро за општина Шуто Оризари предводено од Ромскиот Ресурсен Центар na 28 мај 2024година  ја организираше првата средба на лидерската група од општина Шуто Оризари. Шуто Оризари продолжува посветено да работи на активностите за здружување на заедницата и поттикнување на поголема организираност и заедничко делување. Ова се потврди…

Continue Reading