Изготвени анализите за потреба од тренинг за описменување на возрасни Роми во рамките на Рома плус проектот

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасни Роми – Рома плус“ проектните партнери ги финанилзираа националните анализи за потреба од тренинг за описменување на возрасните Роми.

Врз основа на овие анализи партнерите ќе ја развијат тренинг програмата и модулите за едукатори и тренери кои работат со возрасни Роми.

Во прилог следат анализите за секоја партнерска земја:

  1. Република Северна Македонија:  IO1_Анализа на потребите за тренинг и дефинирање на едукативните резултати_Северна Македонија
  2. Република Бугарија: IO1_Анализа на потребите за тренинг и дефинирање на едукативните резултати_Бугарија
  3. Република Грција: IO1_Анализа на потребите за тренинг и дефинирање на едукативните резултати_Грција

Посетете ја веб страната на проектот Рома плус за дополнителни информации кои може да ве интересираат: https://romaplus.eu/