Жените Ромки во Прилеп учат за дигитална писменост!

Во рамките на проектот „Обезбедување на соодветни услови за живеење за ромската заедница во Прилеп – СДЛР“ се спроведува курс за дигитално описменување на жени Ромки. Оваа активност е дел од програмата за зајакнување на вештините за вработување кај жените и младите Роми. Во рамките на оваа програма се вклучени…

Continue Reading

Изготвен водичот за учење на возрасните

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите изготвија Водич за тренери за учење на возрасните. Овој водич е наменет за сите едукатори, тренери и експерти кои работат со образование на возрасни. Водичот се состои од следните елементи: Структура на тренинг…

Continue Reading

Дизајн на активностите за врсничка едукација на возрасни Роми

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите работеа на дизајнирање активностите за врсничка едукација за возрасни Роми. Документот содржи детален преглед на престапите, методите и техниките за спроведување на активности за врсничка едукација за возрасни. Активностите за врничко учење се…

Continue Reading

Втор билтен во рамките на проектот Рома плус

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ е изготвен вториот билтен. Вториот билтен содржи информации за прогресот на проектот во однос на анализата на потребите од обука како и идните чекори за равивање на материјалите за јакнење на капацитети за тренерите…

Continue Reading

Истражување и анализа на активности за врсничка едукација за возрасни

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите изготвија анализа на активностите за врсничка едукација за возрасни. Документот содржи информации за добри практики, активности, политики и стратегии за едукација на возрасните во партнерските земји. Дополнително се издвоени неколку активности за врсничка…

Continue Reading

Билтен 3: ПРОМА проект

Почитувани, Во рамките на проектот ПРОМА, партнерските организации го подготвија и третиот билтен кој содржи информации за добрите практики за интеграција на жената Ромка во земјите: Северна Македонија, Грција, Романија, Шпанија и Германија. Проектот е финансиран од Европската Унија преку ЕРАСМУС + програмата КА2 акција. Партнери кои го имплементираат проектот…

Continue Reading

Јавен повик за курс/обука за палијативен негувател

Проект “Подобрување на услугите во палијативната нега преку унапредување на вештините на млади Роми и нивно вработување во време на КОВИД 19″ Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември“ – Скопје за потребите…

Continue Reading

Прома проект: Билтен 2

Почитувани, Во рамките на проектот ПРОМА, партнерските организации го подготвија и вториот билтен кој содржи информации за статусот со образованието на жената Ромка во земјите: Северна Македонија, Грција, Романија, Шпанија и Германија. Проектот е финансиран од Европската Унија преку ЕРАСМУС + програмата КА2 акција. Партнери кои го имплементираат проектот се:…

Continue Reading

Изготвени анализите за потреба од тренинг за описменување на возрасни Роми во рамките на Рома плус проектот

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасни Роми – Рома плус“ проектните партнери ги финанилзираа националните анализи за потреба од тренинг за описменување на возрасните Роми. Врз основа на овие анализи партнерите ќе ја развијат тренинг програмата и модулите за едукатори и тренери кои работат…

Continue Reading

Обраќање на Програмскиот директор на РРЦ по повод Меѓународниот ден на Ромите 8ми Април

Почитувани, Денеска, на покана на Европратеникот Г-дин Ромео Франц, Програмскиот директор на РРЦ имаше кратко обраќање на high level конференција по повод Меѓународниот ден на Ромите која беше организирана на Европско ниво. На конференцијата свои обраќања имаа врвни функционери од Европскиот парламент, Европските институции, како и други меѓународни организации од…

Continue Reading