Promotional video

Во рамки на проектот ,,Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите” беше изработено промотивно видео кое има за цел да ги прикаже проблемите со кои се соочува ромската заедница во поглед на пристапот до квалитетно образование, но исто така има за цел и…

Continue Reading

Конфликти и разрешување на конфликти“ како и дебати на теми поврзани со реализираните предавања и меѓуетничката толеранција

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во рамки на проектот „Ние градиме мост за нашата иднина“ периодов ги реализираше планираните активности кои опфаќаа спроведување на предавања од областите: „Човекови права и малцински права“, „Конфликти и разрешување на конфликти“ како и дебати на теми поврзани со…

Continue Reading

Завршен настан на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА,,

Успешно завршен проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА,, реализиран од страна на РРЦ – Скопје. Благодарност до сите вклучени страни и учесници кои несебично се вклучија во текот на овие шест месеци. Постигнати се сите цели предвидени, а денес за тоа говори изградениот модел на соработка и меѓуетничка толеранција…

Continue Reading

Тренинзи за јакнење на капацитетите на невладините организации во општина Штип

Во рамки на проектот “Можност за градење на посилно граѓанско општество на локално ниво” се одржа три дневен тренинг со претставници од невладините организации и локалнaтa самоуправa од општина Штип во насока на јакнење на локалните структури за спроведување на локални акциони планови од Стратегијата за Роми во насока ИПА2…

Continue Reading

Тренинг за јакнење на капацитетите на Ромските Граѓански Организации во Кочани и Виница

Во рамки на проектот “Можност за градење на посилно граѓанско општество на локално ниво” се одржа три дневен тренинг со претставници од невладините организации и локалнaта самоуправа од општините Koчани и Виница во насока на јакнење на локалните структури за спроведување на локални акциони планови од Стратегијата за Роми во…

Continue Reading

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ

За финансирање на локални (grass-root) ГО/НВО активни во полето на Програмите за вклучување на Ромите во образованието, во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од страна на Делeгациајта на Европската унија во поранешната југословенска Република Македонија.…

Continue Reading

Испружи ги нозете колку што ти е чергичето или повеќе од тоа???

Испружи ги нозете колку што ти е чергичето или повеќе од тоа??? Во можност сте да добиете голем проект кој што во моментот е надвор од Вашите можности. Притисокот со кој ќе се соочите може  да влијае на другите (тековни) продукти. Неквалитетен продукт, може да ја загрози Вашата репутација. Згора…

Continue Reading

Пет принципи за развивање на лидерските способности

Пет принципи за развивање на лидерските способности Самопочитување Луѓето се мотивирани да работат ако се чувствуваат важни. Ефективните лидери им помагаат на своите вработени да развијат самопочитување. Ова може да се постигне ако обрнете повеќе внимание на нив и на нивното мислење секој пат кога ќе се најдете во разговор.…

Continue Reading