Втор билтен во рамките на проектот Рома плус

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ е изготвен вториот билтен.

Вториот билтен содржи информации за прогресот на проектот во однос на анализата на потребите од обука како и идните чекори за равивање на материјалите за јакнење на капацитети за тренерите кои работат со возрасни.

Во рамките на проектот се предвидени вкупно четири билтени.

Следете не со новите изданија на билтени во текот на имплементацијата на проектот.

Билтен број 2 можете да го превземете на следниот линк: ROMA_PLUS_NEWSLETTER_2_MK