Проект „Унапредување на интеграцијата на жената Ромка (PROMA)“

Проектот „Унапредување на интеграцијата на жената Ромка (PROMA) се фокусира на образование на возрасните со цел да се унапреди интеграијцата на жената Ромка во нивните локални средини преку образованието. Проектот ќе се имплементира во 4 земји кои имаат значителна бројка на ромска популација (Романија, Шпанија, Грција и Северна Македонија) и…

Continue Reading