Изготвен документ со препораки и заклучоци за унапредување на инклузивното образование на Ромите во Република Македонија/ Policy recommendation paper

Во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ Ромскиот Ресурсен Центар заедно со КМОП од Атина изготвија препораки до национални и локални институции за унапредување на инклузивното образование на Ромите во Македонија. Целта на овој документ со препораки…

Continue Reading

216 деца Роми од три општини опфатени во проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование”

Веќе втора година од имплементацијата на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, финансиран од Европската Унија / DG NEAR, а е…

Continue Reading

20-ти ноември светски ден на детето

Денеска на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на детето, кој има за цел да го сврти вниманието на широката јавност за сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои се соочуваат децата. На 20 ноември 1959 година, Генералното собрание на ОН ја усвои…

Continue Reading

Организирана изложба на најдобри цртежи во Кочани

На 24 декември минатата година, во основното училиште „Малина Поп Иванова“ во Кочани се организираше втора изложба на најдобри цртежи во рамки на проектот “Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите”. Во рамки на изложбата беа избрани и најдобрите три цртежи и доделени…

Continue Reading

Завршна конференција на проектот “Образование за сите“

На 18.12.2018 година, Ромскиот Ресурсен Центар организираше завршна конференција на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите“. Целта на конференцијата е да се промовираат постигнатите резултати во рамките на проектот, да се промовираат најуспешните под – грантови кои беа доделени на локални…

Continue Reading

Изложба на тема „Ромска традиција и култура“

Изложбата на тема „Ромска традиција и култура“ беше и во основното училиште „Моша Пијаде“ во Тетово. На 07 декември годинава, како и на секоја изложба, беа избрани и наградени три најдобри цртежи со златен, сребрен и бронзен медал и со едукативни енциклопедии. Изложбата се организира во рамки на проектот „Градење…

Continue Reading

Наградени тројца учесници на изложбата „Ромска традиција и култура“ во Куманово

Три медали за најдобри цртежи и едукативни енциклопедии беа доделени на тројца учесници на изложбата „Ромска традиција и култура“, која се одржа во основното училиште „Христијан Тодоровски – Карпош“ во Куманово. На изложбата, организирана на 29.11.2018 година, присуствуваа претставници на Ромскиот Ресурен Центар, на организацијата ДРОМ, родители и ученици. Целта…

Continue Reading

Златен сребрен и бронзен медал за трите најдобри цртежи на тема „Ромска традиција и култура“.

Златен, сребрен, бронзен медал и едукативни енциклопедии добија изработувачите на трите најдобри цртежи на тема „Ромска традиција и култура“. Изложбата се одржа на 19 ноември 2018 година во основното училиште „Васил Главинов“ во општина Чаир. На настанот присуствуваа претставници на ЗРДИЦМ, на Ромскиот Ресурсен Центар, вработени во училиштето, родители и…

Continue Reading

Тренинг за финансиско и администартивно имплементирање на ЕУ проекти и нивна евалуација

Претставници на граѓанските организации – грантисти учествуваа на четвртиот групен тренинг за финансиско и администартивно имплементирање на ЕУ проекти и нивна евалуација во рамки на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“. Овој тренинг, кој се одржа на 06.11.2018 година…

Continue Reading

Развивање и пишување проекти за европски фондови

Регионален тренинг за зајакнување на капацитетите на граѓанскиот сектор и на локалните институции од Скопје и Куманово, како и на претставници на националните институции за унапредување на образовната инклузија на Ромите на локално и национално ниво, се одржа на 24 и 25 октомври 2018 година во хотел „Порта“. Тема на…

Continue Reading