Средба на тутори во Гостивар

На ден 26.02.2020 година тимот ангажиран за Општините Тетово и Гостивар одржаа средба со туторите од Гостивар се со цел да се направи увид и прегледување на досегашните активности како и редовноста и напредокот на децата Роми на туторските часови. Проектот е финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд…

Continue Reading

Работилница на тема ,, Бактерии инфекции кај децата, причини на појава и процеси на лекување”

На ден 24.02.2020 година тимот ангажиран за Општините Тетово и Гостивар одржаа трета мотивациона работилница со родителите од Гостивар на тема: ,, Бактерии инфекции кај децата, причини на појава и процеси на лекување”. Проектот е финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта. Проектот е менаџиран од Ромскиот…

Continue Reading

Во рамките на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” одржана првата родителска платформа во Тетово

Во рамките на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” на ден 28.02.2020 година беше одржана првата родителска платформа во Тетово во која најголемо значење имаат родителите чии деца се вклучени во оваа платформа ќе имаат можност за зајакнување на…

Continue Reading

Поделен матерјал во рамки на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование”

Во рамките на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” подделен е материјалот за деца во градинките во Гостивар. Проектот е финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта. Проектот е менаџиран од Ромскиот образовен Фонд а го…

Continue Reading

АДРР – Сонце го поддели материјалот за децата во градинката Младост – Поток-Тетово

Во рамките на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” тимот на АДРР – Сонце го поддели материјалот за децата во градинката Младост – Поток / Тетово. Проектот е финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта. Проектот…

Continue Reading

Родителите им купуваат погрешни играчки на децата

Мојот син постојано зборува за својата торба со играчки. Пред неколку години кога беше мал и логопед дојде во нашиот дом, тој чекаше трпеливо додека таа земаше една по една играчка и ги користеше за да му помогне во градењето јазични вештини. Анксиозно сакаше да го зајакне напредокот, а јас…

Continue Reading

Втора година од имплементацијата на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” имплементиран од страна на РРЦ во партнерство со АДРР-Сонце финансиран од Европската Унија

Во тек е втората година од имплементацијата на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, финансиран од Европската Унија , а е…

Continue Reading

Прв дел од донацијата за градинката ,,Детска Радост ,, во Гостивар

На 30.12.2019 година се донираше првиот дел од донацијата за градинката ,,Детска Радост ,, во општина Гостивар. Со оваа донација ќе се помогне на градинката да озвозможи пристап до предучилишно образование на поголем број на деца, особено на децата од Ромската заедница во општина Гостивар. Донацијата на опремата за градинката…

Continue Reading

Децата од градинката ,, 8ми Април ” ја гледаа претставата ,,СОНУВАМЕ МЕНУВАМЕ,, во МНТ

На 26.12.2019 децата од градинката ЈОУДГ ,, 8ми Април ” од општина Шуто Оризари го посетија Maкедонскот Народен Тетар и присутвуваа на претставата ,, СОНУВАМЕ МЕНУВАМЕ,, и 5+ бенд во рамки на пректот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование”. Проектот…

Continue Reading

Туторите преку стимулативни игри ги поттикнуваат децата за решавање на проблеми

Денеска беше одржан последниот ден од обуката наменета за туторите ангажирани во рамки на ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование”. Денешниот ден беше фокусиран на дидактички и стимултивни игри преку кои туторите ќе поттикнат поголем интерес кај децата за решавање…

Continue Reading