Претставник од РЕФ одржа сесија за надминување на дискриманцијата во образованието

Фасилитаторот од Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта оддржа сесија со туторите и со локалните медијатори во рамки на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” . Целта на средбата е учесниците да се запознаат со програмите на РЕФ за образование…

Continue Reading

Проект “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово веќе втора година го имплементира проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“. Проектот е финансиран од Европската…

Continue Reading

Отворена библиотеката со играчки за деца Роми во просториите на РРЦ во Шуто Оризари

Во прилог линк од интервјуто со проектниот менаџер на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” Себихан Демировски каде може да слушнете повеќе за активностите за Библиотеката со играчки.

Continue Reading

Родителска средба со родителите на децата од градинката ЈОУДГ „8ми Април“- Шуто Оризари

На ден 14.03.2019 Ромскиот Ресурсен Центар организираше родителска средба со родителите на децата од градинката ЈОУДГ „8ми Април“- Шуто Оризари. Родителската средба е организирана во рамките на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” имплементиран од страна на Ромскиот Ресурсен…

Continue Reading

Мониторинг посета на РЕФ кај Ромскиот Ресурсен Центар

На 12ти Февруари 2019 година, претставници од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) беа на мониторинг-посета во Ромскиот Ресурсен Центар. Мониторинг посетата беше имплементирана во рамки на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование”, кој го спроведуваат Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство…

Continue Reading

Претставници од РЕФ остварија средба со Теута Арифи

Во Рамките на проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование” имплементиран од стана на Ромскиот Ресурсен Центар во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите – Сонце, со проектен код ECD-MAC-01, и е финансиран од Европската Унија / DG…

Continue Reading